Skip to main content
bouwtechnische-keuring

Wat is een bouwtechnische keuring?

Een bouwkundige of bouwtechnische keuring is een onafhankelijke, visuele keuring van een bestaande woning. Tijdens zo'n keuring wordt de technische- en onderhoudsstaat van een woning nauwkeurig onderzocht door een onafhankelijke bouwtechnisch expert. Het gaat alleen om een visuele inspectie, dus een controle op zaken die met het blote oog zichtbaar zijn. De resultaten van de keuring worden aangeleverd in een rapport met daarin beschreven wat onderhoud nodig heeft, op welke termijn dit onderhoud plaats moet vinden en welke kosten dit ongeveer met zich meebrengt. Een bouwtechnische keuring kan ook verborgen gebreken aan het licht brengen.

Waar wordt naar gekeken bij een bouwtechnische keuring?

Bij een bouwkundige keuring kijkt de expert naar zaken die hij met het blote oog kan waarnemen. Hij doet geen specialistisch onderzoek. Er worden geen gaten gemaakt in wanden, plafonds of muren, zodat het huis niet beschadigt. De volgende onderdelen worden bekeken:
 • Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte
 • Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide en brandveiligheid
 • Bouwkundige staat van vloeren, wanden, plafonds, muren, metselwerk, voegwerk en lateien
 • Vochtmetingen m.b.t. houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht
 • Staat van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen
 • Conditie van een eventuele dakkapel en dakramen
 • Staat van puien, kozijnen, ramen en deuren
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie
 • Alle installaties (CV, water, gas, elektra etc.)
 • Alle sanitaire groepen zoals badkamer, keuken en toilet
 • Bijgebouwen, opstal, garage, buitentrappen, tuin en overige
 • De conditie van het schilderwerk in de woning

Is een bouwkundige keuring verplicht voor hypotheek?

Een bouwkundige keuring is in sommige gevallen verplicht bij het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie. Dit is het geval als uit het taxatierapport blijkt dat:

 • de kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10% van de marktwaarde van de woning; of
 • nader bouwkundig onderzoek wordt aangeraden.

Is een bouwkundige keuring nodig?

Een bouwkundige keuring kan vervelende verrassingen voorkomen. Het zijn juist de minder zichtbare of de verborgen gebreken die voor hoge kosten kunnen zorgen. Vooral bij huizen ouder dan 10 jaar is een onderzoek naar de bouwkundige staat verstandig maar ook bij jongere woningen kan een bouwkundige keuring handig zijn. Hier kunnen al kleine gebreken optreden zoals scheuren in muren of dubbel glas dat lekt.

Een koper van een woning heeft een onderzoeksplicht. Het is verplicht om vooraf goed onderzoek te doen naar de staat van de woning. Blijken er later verborgen gebreken te zijn, dan kan de verkoper hierop aangesproken worden. Het is alleen in de praktijk vaak lastig te bepalen of een probleem echt een verborgen gebrek is dat vooraf constateerbaar was. Door een bouwtechnische keuring te laten doen voldoet een koper aan zijn onderzoeksplicht en voorkom je discussies met de verkoper.  

Bij appartementen is een bouwkundige keuring vaak niet nodig. Hier is het belangrijker dat er een actieve Vereniging van Eigenaren (VvE) aanwezig is en dat het onderhoudsplan van de VvE voor de komende jaren in orde is.

Hoe duur is een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring variëren tussen de € 300 en € 500. Dit kan gedeeltelijk afhangen van de grootte van de woning, voorrijkosten en de materialen die gebruikt worden door de expert.

Laat een bouwtechnische keuring doen door een gecertificeerde partij zoals de gemeente, Vereniging Eigen Huis of een bouwkundig bedrijf dat ingeschreven staat bij de KvK. Zo weet je zeker dat het rapport wordt geaccepteerd door geldverstrekkers en door Nationale Hypotheek Garantie.

Wie betaalt het bouwkundig rapport?

Degene die de bouwkundige keuring aanvraagt betaalt de kosten. Meestal is de aanvrager de koper van de woning aangezien die er de meeste baat bij heeft dat er een woning wordt gekocht die in goede staat is. Ook verkopers kunnen een keuring aanvragen. Dit wordt vaak gecombineerd met de taxatie. Het voordeel voor de verkoper is dat er dan geen onverwachte gebreken meer naar voren komen uit de keuring van de koper.

Is een bouwkundige inspectie aftrekbaar?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn aftrekbaar als de keuring noodzakelijk is voor de verkrijging van een hypotheek of voor de Nationale Hypotheek Garantie. In de praktijk zal een hypotheekvertrekker alleen vragen om een taxatierapport. Hiervan zijn de kosten altijd aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Ook interessant