Skip to main content
bankgarantie

Wat is een bankgarantie?

Een bankgarantie is een verklaring van een bank waarin staat dat de borgsom die een koper van een huis moet betalen als de koop niet doorgaat door de bank wordt voldaan aan de verkoper van het huis. Dit geldt alleen als de koper geen beroep meer kan doen op de ontbindende voorwaarden.

Bij de aankoop van een woning wordt een koopovereenkomst gesloten. De verkoper van de woning zal in de meeste gevallen bedingen in de koopakte dat er een waarborgsom van 10% van de verkoopprijs gestort moet worden op de derdenrekening van de notaris. Dit geeft de verkoper meer zekerheid dat de verkoop van de woning ook echt doorgaat. Mocht de verkoop niet doorgaan dan komt de verkoper dankzij de waarborgsom niet in financiële problemen door de opgelopen vertraging.

In plaats van eigen spaargeld te storten (waarborgsom) kan ook aan de verplichting worden voldaan door een bankgarantie te regelen. Met een bankgarantie verklaart de bank of hypotheekverstrekker dat hij garant staat voor betaling van de waarborgsom als de koper zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

Hoe werkt een bankgarantie?

In de voorlopige koopovereenkomst van een woning wordt vrijwel altijd een waarborgsom van 10% van de koopsom opgenomen. Dit wordt gedaan ter bescherming van de verkoper wanneer de koop toch niet doorgaat. Deze aanbetaling op de woning wordt aan de notaris overgemaakt, die het beheert op een derdenrekening. Als de koop zoals gepland doorgaat, wordt de waarborgsom afgetrokken van de totale koopsom. Als de koper niet voldoende eigen geld heeft of dit niet wil gebruiken voor de zekerheidsstelling kan hij/zij in plaats daarvan een bankgarantie afsluiten. De bank staat dan garant voor het bedrag van de waarborgsom.

Wat kost bankgarantie?

Het voordeel van het afsluiten van een bankgarantie is dat een koper geen eigen geld hoeft te gebruiken om te voldoen aan de waarborgsomclausule uit het koopcontract. Het stellen van een bankgarantie kost echter wel geld. De meeste banken en hypotheekverstrekkers rekenen 1% van de waarborgsom als rente voor de bankgarantie.

Rekenvoorbeeld: u koopt een woning van € 500.000. De waarborgsom bedraagt 10% van de verkoopprijs, dus € 50.000. Als u voor dit bedrag een bankgarantie wilt afsluiten betaalt u hiervoor 1%, oftewel € 500.

Is bankgarantie een lening?

Een bankgarantie betekent dat de bank of hypotheekverstrekker verklaart dat zij garant staan voor de waarborgsom als u afziet van de koop na het aflopen van de ontbindende voorwaarden. De bank zal het bedrag in zo’n situatie omzetten in een lening ter hoogte van de waarborgsom. Zo kunt u het bedrag in termijnen aflossen.

Wat als bankgarantie te laat is?

Als de koper van uw woning de waarborgsom op de afgesproken datum niet heeft betaald en geen bankgarantie heeft gesteld dan dient u als verkoper hem formeel ‘in gebreke te stellen’. De gemaakte afspraken zijn in het koopcontract terug te vinden. De meest gangbare procedure is dat u de koper een brief moet sturen waarin u hem erop wijst dat hij in gebreke blijft. De koper krijgt vervolgens een termijn van acht dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Doet hij dat niet, dan ‘raakt hij in verzuim’. Over het algemeen kunt u dan een boete opeisen die meestal 10% van de verkoopprijs bedraagt. De notaris kan u hierbij helpen.

Wat gebeurt er met de bankgarantie als de koop niet door gaat?

Als de koop niet doorgaat en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen, dan heeft de verkoper recht op het bedrag van de bankgarantie. In dat geval heeft de koper een schuld aan de bank ter grootte van de borgsom. Als de koper echter gebruik maakt van zijn 3 dagen wettelijke bedenktijd of een ontbindende voorwaarde, dan wordt de bankgarantie gewoon beëindigd.

Is een bankgarantie altijd nodig bij aankoop van een huis?

Het is niet altijd nodig een bankgarantie af te sluiten bij de aankoop van een huis. Als u beschikt over voldoende spaargeld is het beter om zelf de waarborgsom te storten op de derdenrekening van de notaris. Momenteel krijgt u in de meeste gevallen nauwelijks rente op uw spaargeld en de kosten voor de bankgarantie zijn niet aftrekbaar van de belasting. Door de waarborgsom met eigen geld te betalen bespaart u de kosten van een bankgarantie, die meestal 0,1% van de koopsom bedragen.
Ook interessant