Skip to main content
Stappenplan verkoop woning

Onze werkwijze

Stappenplan verkoop woning

Stappenplan verkoop woning

Onze werkwijze

Stappenplan verkoop woning

Stap 1: Kennismaking

Indien u uw huis wilt verkopen komen we graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunt u aangeven waarom u uw huis wilt verkopen, wat het gewenste tijdspad is en welke financiële wensen u heeft. Ook lopen we samen door uw woning zodat we hier een goed beeld van krijgen. Daarnaast worden natuurlijk de verschillende pakketten en verkoopvoorwaarden uitgebreid besproken. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u tevens een indicatie van de waarde van uw woning.

Indien u heeft besloten dat Magister Makelaars uw huis mag verkopen, gaan we samen verder met de volgende stappen.

Stap 2: Bepalen van de vraagprijs

Om uw woning voor een goede prijs te kunnen verkopen is het belangrijk dat deze voor de juiste vraagprijs in de markt wordt gezet. Wij letten onder andere op de volgende factoren bij het vaststellen van onze advies vraagprijs:
 • Aantal vierkante meters woon- en perceeloppervlakte
 • De ligging, het soort woning en de staat van onderhoud
 • Recente verkopen van soortgelijke woningen in de buurt
 • Bouwkundige, technische en juridische aspecten

 • Uw financiële situatie en wensen: wat wilt u aan de verkoop overhouden, hoeveel hypotheek zit er nog op de woning, hoeveel heeft u verder geïnvesteerd?
Uiteindelijk stellen we samen met u de definitieve vraagprijs vast.

Stap 3: Pakketkeuze (A, B of C)

Bij de keuze van pakket A doet u een aantal zaken zelf, zoals de bezichtigingen en het schrijven van de verkooptekst. Ook is de woningpresentatie minder uitgebreid. Als u kiest voor pakket B of C ontzorgen wij u volledig. Het verschil tussen pakket B en C bestaat vooral uit de promotionele inzet en het aantal bezichtigingen.

We leggen de gemaakte afspraken uit stap 2 en 3 vast in de 'opdracht tot dienstverlening'.

Stap 4: Verkoopdossier

Om potentiële kopers goede informatie te kunnen geven over uw woning stellen we een verkoopdossier samen waarin we de volgende zaken verzamelen:
 • Kopie geldig legitimatiebewijs
 • Vragenlijst met daarin alle bijzonderheden van de woning. Denk aan eventuele gebreken, gerealiseerde verbouwingen, het bedrag aan gemeentelijke- en waterschapslasten en uw verbruiksgegevens van gas, water en elektra.
 • Lijst van roerende zaken (wat gaat mee, wat kan worden overgenomen door de kopers en wat blijft achter in de woning)
 • Kopie eigendomsbewijs (akte van levering)
 • Hypotheekakten en saldo restant van de hypotheek
 • Als de eigenaar of een van de partners overleden is: akte van erfrecht
 • Als er sprake is van een echtscheiding: akte van verdeling
 • Indien u samenwonend bent en in het samenlevingscontract een clausule is opgenomen betreffende de verkoop van de woning: het samenlevingscontract
 • Kadastrale gegevens
 • Indien aanwezig: plattegrond(en), (ver)bouwtekeningen, verkoopbrochures, bouwtechnisch rapport

 • Aanslagen gemeentelijke belastingen (onroerende zaakbelasting, verontreinigingsheffingen, waterschapslasten, rioolrechten, polderlasten, precariorechten, etc.)
 • Bij aanwezigheid VvE (meestal in het geval van een appartement): de splitsingsakte en -tekening, het huishoudelijk reglement, de jaarstukken en begroting, het onderhoudsplan en de notulen van de afgelopen twee vergaderingen.

Stap 5: Energielabel aanvragen

Vanaf 1 januari 2015 is bij de verkoop van uw woning een definitief energielabel verplicht. Alleen de eigenaar van de woning kan het definitieve energielabel aanvragen. Om het energielabel van uw woning vast te stellen wordt gekeken naar de isolatie van de woning en naar de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water. Dit wordt uitgedrukt in de maximale energiebehoefte in kWh, per m2 gebruiksoppervlak, per jaar wat leidt tot een labelklasse (A++++ t/m G).

Het energielabel is 10 jaar geldig, vanaf het moment van ontvangst. Als u nog geen definitief energielabel heeft dan moet een gecertificeerde vakbekwame energieadviseur worden ingeschakeld. Deze kunt u vinden via het Woninglabel.nl

Begin op tijd met aanvragen: de aanvraag kan een paar weken tot een paar maanden duren. Op dit moment geeft de overheid aan dat de gemiddelde prijs van de aanvraag ongeveer €190 is. Echter, dit is door de markt zelf in te vullen. Hierdoor kan het bedrag oplopen tot wel €300 per aanvraag. Wanneer er geen definitief energielabel aanwezig is op de datum van overdracht riskeert u als woningeigenaar een boete.

Stap 6: Verkoopklaar maken

Bij het verkopen van een woning is het belangrijk om het huis zo schoon, opgeruimd en licht mogelijk te presenteren. U heeft slechts één kans om een goede eerste indruk te maken. Een potentiële koper moet direct het gevoel hebben dat het prettig wonen is en zich snel thuis voelen. U hoeft uw woning niet te verbouwen, maar u kunt uw woning wel opruimen, schoonmaken en kleine mankementen verhelpen. Ook is het belangrijk dat de tuin er verzorgd uitziet.

Stap 7: Fotografie/videografie/inmeten

Als u alle puntjes van de checklist heeft afgewerkt zal onze specialist woningpresentatie een afspraak met u maken. Afhankelijk van het door u gekozen pakket worden in 1 afspraak de volgende zaken gerealiseerd:

 • Fotoreportage
  Aantrekkelijke foto’s zijn de basis voor een succesvolle verkoop van een woning. Blikvangers, unieke pluspunten en de belangrijke ruimtes van uw woning krijgen extra aandacht en komen haarscherp in beeld.
 • 360° fotografie
  360 graden foto’s geven snel een realistisch beeld van de woning. Geïnteresseerden kunnen vanuit hun luie stoel de woning virtueel bekijken. Woningen met 360 graden foto’s worden langer bekeken op Funda.
 • Video
  Een woningvideo die de looproutes en details van uw woning efficiënt in beeld brengt. De geïnteresseerde beweegt zich als nieuwe eigenaar door het huis heen.
 • Inmeten en plattegronden
  Tenslotte wordt de woning ingemeten t.b.v. de 2D en 3D plattegronden. Onze specialisten zijn gecertificeerd volgens de NEN2580 regels. Dit betekent dat zij gegarandeerd meten met de hoogste precisie. Door hun jarenlange ervaring werken ze bovendien snel en vakkundig. Na de meting ontvangt u een NEN2580 meetrapport met daarin, naast het aantal vierkante meters, de plattegronden en een speciale NEN2580-plattegrond.

Stap 8: Promotie

Als het beeldmateriaal beschikbaar is en de verkooptekst naar wens is plaatsen we uw woning op Funda, andere huizenwebsites en onze social media kanalen.
Als u voor pakket C heeft gekozen komt uw woning als blikvanger op Funda en krijgt het een toppositie. Hierdoor krijgt uw woning gemiddeld 33% meer views op de objectpagina (bron: Funda).
Tevens maken we een verkoopbrochure voor potentiële kopers (alleen bij pakket B en C). Uiteraard krijgt u ook een verkoopbord voor aan uw voorgevel.  

Stap 9: Bezichtigingen

Hoe het verkooptraject verder verloopt, hangt af van het u door u gekozen pakket. U kunt immers kiezen of u de bezichtigingen zelf wilt doen of wilt laten uitvoeren door Magister Makelaars (zie pakketten).

Als u de bezichtigingen zelf doet ontvangt u van ons de contactgegevens van de potentiële kopers die uw huis willen bekijken. U spreekt een datum en tijdstip af en leidt de kandidaten rond door uw woning. Wij nemen na de bezichtiging contact op met de kijkers.

Als u voor pakket B of C heeft gekozen verzorgen wij de bezichtigingen. Aspirant-kopers kunnen via onze website een bezichtiging inplannen. Tijdens de bezichtigingen presenteren wij uw woning zo optimaal mogelijk. U zorgt voor een opgeruimd huis, wij doen de rest!

Stap 10: Online bieden

Om het verkoopproces voor zowel verkopers als kopers zo transparant en eerlijk mogelijk te laten verlopen kunt u bij ons kiezen voor een online biedsysteem. Geïnteresseerden die een bezichtiging hebben gedaan krijgen van ons een login waarmee ze gedurende een vooraf vastgestelde periode biedingen kunnen uitbrengen. Deze biedingen zijn openbaar zodat andere bieders zien wat er geboden is en eventueel kunnen overbieden. Persoonsgegevens zijn hierbij niet zichtbaar alleen een gebruikersnaam.  

Als de biedingen zijn afgelopen bepaalt u als verkoper vervolgens samen met ons aan wie u de woning wilt verkopen. Bij deze afweging zijn niet alleen de prijs, maar ook de datum van transport, en ontbindende verkoopvoorwaarden van belang.

Als er overeenstemming is met de koper over de prijs, de datum, eventuele ontbindende voorwaarden en de overname van roerende zaken, is er een mondelinge koopovereenkomst.

U kunt natuurlijk ook kiezen voor het traditionele gesloten bieden. In dat geval brengen geïnteresseerden hun bod uit via een biedformulier zodat na de verkoop gemakkelijk een biedlogboek overlegd kan worden. 

Stap 11: Koopovereenkomst

Op basis van de mondelinge overeenkomst wordt door ons de koopovereenkomst opgesteld. Hierin staan alle gemaakte afspraken zo helder en volledig mogelijk omschreven zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Na de ondertekening van de koopovereenkomst door beide partijen en het aflopen van de wettelijke drie dagen bedenktijd voor de koper sturen wij een kopie hiervan naar de notaris.

Daarna bewaken wij belangrijke data zoals de aflooptermijn van eventuele ontbindende voorwaarden en de datum waarop de waarborgsom gestort dient te zijn. Tevens controleren wij de akte van levering en afrekeningsnota van de notaris.

De koper zal de woning nog moeten laten taxeren in verband met de aanvraag van een hypotheek. U dient hieraan mee te werken door de taxateur de vereiste informatie te geven.

Stap 12: Overdracht

Indien u heeft gekozen voor pakket B of C doen wij op de dag van de overdracht samen met u en de koper de eindinspectie van de woning. Tijdens de inspectie worden de meterstanden opgenomen en controleren we de lijst van roerende zaken.

Na het ondertekenen van de leveringsakte bij de notaris is de woning niet meer uw eigendom. Het saldo dat overblijft, maakt de notaris over op uw rekening. Tevens zal bij de notaris onze factuur worden betaald.

Ook na de overdracht kunt u uiteraard nog met al uw vragen bij ons terecht.

Meer weten?

We horen het graag als u vragen heeft of een afspraak wilt maken voor een kennismaking.