Skip to main content

Gebruikersnaam opvragen

Wanneer u uw gebruikersnaam voor het online bieden niet meer weet kunt u deze hier opvragen.

Vul het e-mailadres in dat bij dit account hoort. De gebruikersnaam zal naar dit e-mailadres worden verzonden.
Mogelijk interessant voor u:

Monument

Een monument is een cultuurhistorisch waardevol pand of object dat beschermd wordt door de Erfgoedwet. Het doel van deze bescherming is om dit erfgoed voor toekomstige generaties te behouden.

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid is volgens artikel 5:70 BW: “een last, waarmede een onroerende zaak - het dienende erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersende erf - is bezwaard.”

Hypotheek

Een hypotheek is een lening met onroerend goed (zoals een woning of bedrijfspand) als onderpand of zekerheidstelling waarbij de geldgever het recht van executie heeft, indien de geldnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Courtage

Courtage is de vergoeding die een makelaar ontvangt voor de geleverde diensten bij de aankoop of verkoop van een woning. Deze vergoeding wordt betaald nadat er sprake is van een definitieve overeenkomst.