Skip to main content

Wachtwoord herstellen

Wanneer u uw wachtwoord voor het online bieden niet meer weet kunt u hier een nieuw wachtwoord instellen.

Vul het e-mailadres in dat bij dit account hoort. Er zal een verificatiecode naar dat e-mailadres worden verzonden. Wanneer de verificatiecode is ontvangen, kan een nieuw wachtwoord worden gekozen voor dit account.
Mogelijk interessant voor u:

Energielabel aanvragen

Het energielabel voor woningen geeft inzicht in de energiezuinigheid van een huis. Bij de verkoop van een huis moet de verkoper een definitief energielabel overhandigen aan de koper.

Monument

Een monument is een cultuurhistorisch waardevol pand of object dat beschermd wordt door de Erfgoedwet. Het doel van deze bescherming is om dit erfgoed voor toekomstige generaties te behouden.

Bouwtechnische Keuring

Een bouwtechnische keuring is een onafhankelijke, visuele keuring van een woning. Een bouwtechnische keuring geeft duidelijkheid over de bouwkundige staat en eventuele verborgen gebreken.

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid is volgens artikel 5:70 BW: “een last, waarmede een onroerende zaak - het dienende erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersende erf - is bezwaard.”